Verhuizen na scheiding

Je hebt besloten. Jullie gaan scheiden. En nu wonen jullie nog samen in jullie eigen huis of huurwoning. Zaken over jullie woning moet je direct goed gaan regelen. Maar wat is er allemaal mogelijk?

Kun je verhuizen tijdens de scheiding? En wie vertrekt er of gaan jullie beiden? En hoe werkt verhuizen na de scheiding? Deze vragen zijn heel normaal en logisch.

Laten we beginnen met de mogelijkheden die je hebt tijdens de scheiding. Daarna bespreken we hoe je het aanpakt als je al gescheiden bent en in het geval je al een nieuwe partner hebt.

Verhuizen tijdens scheiding

Voor verhuizen kun je diverse redenen hebben. Wat vaak voorkomt is dat je door te verhuizen tijdens de scheiding allebei meer rust krijgt en minder frustraties hebt tijdens het scheidingsproces. Dat proces is al lastig genoeg op zichzelf.

Je kunt voor een tijdelijke oplossing kiezen: denk bijvoorbeeld aan wonen in een vakantiepark. Het is wel goed om samen eerst te bedenken of beslissen wat jullie uiteindelijk met het gezamenlijke huis willen doen. Als jullie daar op dit moment al uit zijn, dan is het logisch dat op basis van die keuze degene in het huis blijft die ook na de scheiding in het huis zal blijven.

Stel dat het zo is dat je (ex-)partner in de woning blijft. Dan kan je ervoor kiezen te verhuizen tijdens de scheiding. Daarvoor moeten jullie eerst de inboedel van het huis verdeeld hebben. Dan kun jij naar de nieuwe woning meenemen wat jullie hebben afgesproken dat van jou zal zijn. Let wel op dat je dit goed opschrijft in bijvoorbeeld een inboedellijst

Als je uiteindelijk gaat verhuizen is het zo dat je kunt kiezen om via een verhuisbedrijf de verhuizing te regelen. Als je tijdens de scheiding zo snel mogelijk wilt verhuizen, kun je kijken naar een spoedverhuizing. Daar zijn wel flinke kosten aan verbonden. Zo is het gangbaar dat een 20% verhoging wordt gevraagd als je een spoedverhuizing wilt. Daarnaast rekenen verhuisbedrijven ook weekendtoeslag (denk aan 40% toeslag op de prijs). Het kan dus flink in de kosten lopen. Een praktische tip om de kosten voor de verhuizing beheersbaar te houden is door een dag vrij te nemen van je werk en zelf zoveel mogelijk (met hulp van vrienden en kennissen) voor te bereiden voor de professionele verhuizers komen.

Scheiden verhuizen met kind

Verhuizen tijdens de scheiding wordt ingewikkelder als jullie samen kinderen hebben. Over belangrijke beslissingen (zoals een verhuizing, ook tijdens de scheiding met kind) beslissen jullie als ouders samen. Dus ga je scheiden en wil je tijdens de scheiding verhuizen met jullie kind, dan beslis je daar samen over.

Je kan rekening houden met het feit dat je niet wilt dat het kind snel achter elkaar vaker moet verhuizen. Dus het is verstandig om de beslissing om met de kinderen te verhuizen af te stemmen op jullie uiteindelijke beslissing over jullie gezamenlijke woning.

Verhuizen na scheiding met kind (jurisprudentie)

Je bent gescheiden. Hebt de scheiding samen goed afgerond. Jullie hebben goede afspraken gemaakt over de kinderen en de kinderen wonen bij jou in Rotterdam. Je (ex-)partner woont ook in Rotterdam. En je ontmoet een nieuw iemand. In Amsterdam. Je wilt verder met je leven en verhuizen naar Amsterdam met de kinderen, maar kan dat zomaar?

Verhuizen na scheiding met kind is een onderwerp op zich. Dat komt met name omdat we het belang van kinderen voorop stellen in verband met de scheiding. Dat hebben we ook laten doorwerken in de rechtbanken. Dus ook de rechter kijkt naar het belang van jullie kinderen en voor een verhuizing na de scheiding in het bijzonder.

Het eerste waar je rekening mee moet houden is gezamenlijk gezag. Check of jij en je (ex-)partner dat hebben. Als jullie getrouwd waren hebben jullie gezamenlijk gezag over jullie kinderen. Woonde je enkel samen dan heb je dat bewust moeten regelen. Om het zeker te weten kan je gratis een uittreksel uit het gezagsregister bij de rechtbank bij jou in de buurt aanvragen

Als jullie gezamenlijk gezag hebben, moet je toestemming hebben van je (ex-)partner om te kunnen verhuizen na de scheiding. Je moet samen overleggen over de gevolgen van de verhuizing en bekijken of de afspraken die jullie tijdens de scheiding hebben gemaakt over jullie kinderen niet onuitvoerbaar worden.

Maar wat nu als jullie daar niet uitkomen?

Een mediator kan jullie dan helpen om toch nog samen een oplossing te vinden. Mocht ook dat niet lukken, dan kan je vervangende toestemming vragen aan de rechter. Er is veel jurisprudentie (uitspraken van de rechter) over verhuizen na scheiding met een kind. In de loop van de tijd is er door de rechters een lijn bedacht waaraan die vervangende toestemming kan worden verleend. De rechter kijkt dan naar de volgende punten:

 • Noodzaak om te verhuizen
 • Mate waarin verhuizing is doordacht en is voorbereid
 • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren.
 • De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.
 • De rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving.
 • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg
 • De frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing
 • De leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de kinderen geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen
 • De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing

Als de rechter deze punten heeft nagelopen, kan hij of zij tot de conclusie komen dat vervangende toestemming verleend wordt voor de verhuizing of niet. Bedenk dat de rechter het belang van het kind voorop stelt.

Niemand wilt dat zijn of haar kinderen last hebben van de scheiding. Wil je weten hoe anderen het aangepakt hebben met een verhuizing tijdens en na hun scheiding? Lees dan onze ervaringsverhalen.

 • Goede afspraken
 • Betrouwbaar
 • Vaste prijs
 • Persoonlijke coach
 • Aanmelden