Hypotheekrenteaftrek na uw online scheiding

Heeft u een koopwoning? Dan kunnen de afspraken die u daarover maakt fiscale gevolgen hebben bij scheiding, zoals voor de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde dat u bij uw aangifte moet opgeven (zie de tabel eigenwoningforfait 2017 van de Belastingdienst)

Als u een koopwoning heeft, moet u daarover afspraken maken bij scheiding. Als één van u beiden in de woning blijft wonen heeft dat gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.

Samen eigenaar

Als uw (ex-)partner in de woning blijft en u allebei eigenaar van de woning bent, moet u de woning gedurende twee jaar als eigen woning in uw aangifte opgeven. Wat u precies moet opgeven ten aanzien van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek, hangt af van het aandeel in het eigendom van de woning en het aandeel in de schuld. Als u bijvoorbeeld voor 60% en uw (ex-)partner voor 40% eigenaar is van de woning geldt het volgende. U kunt dan voor de tijd dat uw (ex-)partner in de woning woont, met een maximum van twee jaar, 60% van de hypotheekrente aftrekken. Voor het eigenwoningforfait geldt dat u bij deze eigendomsverdeling ook 60% van het eigenwoningforfait als inkomsten uit uw eigen woning in de aangifte moet opgeven.

Stel uw woning is € 200.000,- waard. U heeft het eigenwoningforfait berekend op € 1500,- en de hypotheekrente is € 8000,-. U betaalt 60% en uw (ex-)partner 40%. Dan vult u het volgende in bij uw aangifte:

bij het onderdeel eigen woning (box 1):

 • uw deel van het eigenwoningforfait. Dat is 60% van € 1500,-: € 900,- als inkomsten uit de woning
 • de door u betaalde hypotheekrente. Dat is 60% van € 8000,-: € 4800,-. Dit bedrag kunt u aftrekken als kosten van de woning.

Op de website van de Belastingdienst vindt u voorbeelden en een overzicht van alle situaties en aandachtspunten bij het invullen van de aangifte. Ook vindt u daar informatie over welk deel u moet opgeven als betaalde of ontvangen partneralimentatie.

Uw (ex-) partner blijft in de woning ,maar u bent de eigenaar

Als u eigenaar van de woning bent en uw (ex-)partner in de woning blijft wonen, moet u gedurende twee jaar het eigenwoningforfait blijven opgeven in uw aangifte. De betaalde hypotheekrente kunt u gedurende die tijd aftrekken. Dit heet de scheidingsregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende vereisten:

 • de woning is voor de achterblijver het hoofdverblijf
 • u moet het voorgaande jaar of een gedeelte daarvan fiscaal partner zijn geweest

Na twee jaar verandert dit: de rente is dan niet meer aftrekbaar. Ook hoeft u dan het eigenwoningforfait niet meer op te geven. Vanaf dat moment moet u de gerealiseerde (fictieve) overwaarde op uw deel van de woning opgeven in box 3.

Als uw (ex-)partner in de woning blijft, is het van belang of hij of zij een vergoeding voor het gebruik van de woning betaalt. De lasten van de woning worden verdeeld in eigenaarslasten en gebruikerslasten.

Voorbeelden van eigenaarslasten zijn:

 • hypotheekaflossing
 • hypotheekrente
 • aanslag WOZ beschikking
 • opstalverzekering
 • inboedelverzekering
 • kosten voor onderhoud aan de woning

Voorbeelden van gebruikerslasten zijn:

 • kosten voor gas, water, licht
 • telefoon- en internetkosten
 • klein onderhoud

In de basis zijn de eigenaarslasten voor de eigenaar en de gebruikerslasten voor degene die in de woning blijft wonen. U kunt hier samen ook andere afspraken over maken.

Als uw (ex-)partner geen vergoeding betaalt, kunt u het eigenwoningforfait aftrekken als betaalde partneralimentatie. Als uw (ex-)partner wel een vergoeding betaalt, mag dat niet. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over wat u precies moet opgeven en af kunt trekken.

Verkoop van de woning

Ook als u samen beslist tot verkoop van de woning, heeft dat fiscale gevolgen. Dan rekent u ieder het eigen deel van de overwaarde (de eigenwoningreserve) aan uzelf toe. U krijgt dan te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in dat u de verkregen overwaarde moet herinvesteren, als u een nieuwe woning aanschaft. Als u binnen drie jaar na verkoop van het huis een nieuwe woning koopt, moet u de vrijgekomen overwaarde investeren in de aankoop van het nieuwe huis. Op die manier komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Als u besluit de overwaarde niet in een nieuwe woning te investeren, maar u verhuist wel binnen drie jaar, dan moet u de overwaarde in mindering brengen op de nieuw afgesloten hypotheek. De overwaarde valt dan als vermogen in box 3. (zie de rekenhulp bijleenregeling)

Als één van u beiden in de koopwoning blijft en het aandeel van de ander overneemt, verandert de eigenwoningreserve niet.

Meer informatie over de verschillende situaties en de fiscale gevolgen hiervan vindt u op de website van de Belastingdienst. Als u afspraken gaat maken over de woning is het verstandig om contact op te nemen met een financieel deskundige.

Afspraken over de koopwoning via uitelkaar.nl vastleggen

Met uitelkaar.nl maakt u samen een scheidingsplan. Daarin legt u ook vast wat u gaat doen met uw koopwoning na de scheiding. Als u er niet uitkomt, kunt u een bij uitelkaar.nl aangesloten expert inschakelen, voor een vast bedrag.