Waar gaan de kinderen wonen?

Als je kinderen hebt, moet je met je (ex-)partner afspraken maken over waar de kinderen gaan wonen en hoe je de zorg en opvoeding regelt na de scheiding.

Bij co-ouderschap wonen de kinderen ongeveer evenveel bij jou en je (ex-)partner. Je moet dan wel afspreken op welk adres jullie de kinderen inschrijven (de Basisregistratie personen, voorheen gemeentelijke basisregistratie genoemd).

Je kan samen ook afspreken dat de kinderen het grootste deel van de tijd bij jou of je (ex-)partner gaan wonen. Het adres waar de kinderen gaan wonen heet het ‘hoofdverblijf’. 

Op welk adres de kinderen worden ingeschreven, kan fiscale gevolgen hebben. Denk aan toeslagen, heffingskortingen en kinderbijslag. Op de websites van de Belastingdienst, het Nibud en de Sociale Verzekeringsbank vindt je daar meer informatie over.

Als je samen afspreekt dat de kinderen het grootste deel van de tijd bij jou of je (ex-)partner wonen, moet je afspraken maken over hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Alle afspraken die je maakt over de verdeling van de zorg en opvoeding van uw kinderen, leg je vast in een ouderschapsplan.

TEST