Waar gaan de kinderen wonen?

 

Als u kinderen heeft, moet u met uw (ex-)partner afspraken maken over waar de kinderen gaan wonen en hoe u de zorg en opvoeding regelt na de scheiding.

Bij co-ouderschap wonen de kinderen ongeveer evenveel bij u en uw (ex-)partner. U moet dan wel afspreken op welk adres u de kinderen inschrijft (de Basisregistratie personen, voorheen gemeentelijke basisregistratie genoemd).

U kunt samen ook afspreken dat de kinderen het grootste deel van de tijd bij u of uw (ex-)partner gaan wonen. Het adres waar de kinderen gaan wonen heet het ‘hoofdverblijf’. 

Op welk adres de kinderen worden ingeschreven, kan fiscale gevolgen hebben. Denk aan toeslagen, heffingskortingen en kinderbijslag. Op de websites van de Belastingdienst, het Nibud en de Sociale Verzekeringsbank vindt u daar meer informatie over.

Als u samen afspreekt dat de kinderen het grootste deel van de tijd bij u of uw (ex-)partner wonen, moet u afspraken maken over hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Alle afspraken die u maakt over de verdeling van de zorg en opvoeding van uw kinderen, legt u vast in een ouderschapsplan.


Foto van kinderen