Ouderschapsplan

Als uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar, bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen met uw (ex-)partner. In het ouderschapsplan legt u de afspraken vast en beschrijft u ook hoe u omgaat met veranderingen in de toekomst. 

In het ouderschapsplan maakt u afspraken over:

  • Het verdelen van de zorg en opvoeding
  • Verdeling van de kosten voor opvoeding en levensonderhoud (kinderalimentatie)
  • Afspraken over hoe u en uw (ex-)partner elkaar informeren naar de scheiding

Zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar? Dan hoeft u geen ouderschapsplan op te stellen. Wel maakt u afspraken voor kinderen onder de 21 jaar over hoe u de kosten van onderhoud en studie verdeelt.

 

Online scheiden

iets voor u?

Gratis test

of

Aanmelden

 

Het verdelen van de zorg

U kunt kiezen voor co-ouderschap. Hiermee verdeelt u de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk. U kunt er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van u gaan wonen. U spreekt dan af hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd).

Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. U beslist hier samen over. Houd bij de beslissing rekening met de wensen, school, hobby’s en sport van de kinderen.


Kinderalimentatie

Als ouders blijft u ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U maakt samen afspraken over het verdelen van de kosten. In het ouderschapsplan legt u vast hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaalt.

Uitelkaar.nl biedt u alle informatie en laat u alle relevante vragen beantwoorden om een passend ouderschapsplan op te maken. Ddirect in uw scheidingsplan en kunt u laten reviewen door een expert.

Communicatieafspraken

U blijft elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen van de kinderen. Denk aan medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school gaat, zakgeld, etc.

In het scheidingsplan spreekt u samen af over welke onderwerpen u elkaar op de hoogte houdt (informatie) en waarover u samen beslist (raadpleging). De raadplegingsplicht heet ook wel consultatieplicht. Als u samen het ouderlijk gezag over de kinderen heeft, betekent samen beslissen dat u allebei moet instemmen. Als de kinderen geboren zijn tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, is er automatisch sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag. In andere gevallen moet dit zijn aangevraagd.

Het is belangrijk dat uw kinderen zich prettig voelen bij de afspraken die u en uw (ex-)partner in het ouderschapsplan vastleggen. Luister bij het maken van afspraken naar de wensen en gevoelens van uw kinderen. Houd rekening met hun sport, school en hobby's.

Het hangt af van hun leeftijd en ontwikkeling in hoeverre u de kinderen kunt betrekken bij het maken van afspraken. Het gaat er daarbij niet om dat zij bepalen welke afspraken worden gemaakt. Het gaat er vooral om dat ze zich kunnen uiten en kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden.

Zorg ervoor dat de kinderen steeds bij u en uw (ex-)partner terecht kunnen. En dat ze niet het gevoel hebben alleen te staan of machteloos te zijn. Voorkom ook dat uw kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen. Dit alles helpt hen de scheiding beter te verwerken.

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, moet het verzoek tot scheiding ingediend worden bij de rechtbank. Als u minderjarige kinderen hebt, hoort hier ook het ouderschapsplan bij.

Afhankelijk van hoe oud uw kinderen zijn, kunnen uw kinderen gehoord worden door de rechter. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben hoorrecht, bij jongere kinderen geldt dat ze alleen gehoord worden indien de rechter dat noodzakelijk acht.

Als u samenwoont bent u wel verplicht een ouderschapsplan te maken, maar hoeft het plan niet naar de rechter. Wel is het verstandig om het ouderschapsplan vast te leggen in een notariële akte. Ontstaan er later toch problemen? Bijvoorbeeld met het betalen van kinderalimentatie? Dan zijn er meer mogelijkheden om dit op te lossen.

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen gehoord worden door de rechter. Dit houdt in dat ze mogen aangeven wat zij willen rondom de scheiding van hun ouders. Lees meer over kinderhoorrecht.

Bekijk de video 'Het kinderverhoor' (YouTube).

Hoe worden de kinderen betrokken in uitelkaar.nl

Uitelkaar.nl vraagt u en uw (ex-)partner aan te geven in hoeverre u uw kinderen heeft gevraagd wat ze zelf willen. De professionele experts (advocaten en mediators) houden niet alleen rekening met uw belangen en die van uw (ex-)partner, maar ook nadrukkelijk met die van uw kinderen. Het scheidingsplan van uitelkaar.nl is namelijk ook een ouderschapsplan.

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? In het ouderschapsplan heeft u samen afspraken over de zorg en opvoeding gemaakt. Na verloop van tijd kunnen de omstandigheden veranderen. Het gevolg kan zijn dat bepaalde afspraken niet goed meer werken. Bijvoorbeeld over de kinderalimentatie of de omgangsregeling.

Het kan zijn dat de afspraken uit het ouderschapsplan aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld omdat u of uw (ex-)partner andere werktijden hebben gekregen. Of omdat uw kind van de basisschool naar de middelbare school gaat of omdat u of uw (ex-)partner meer of minder gaat verdienen. Of uw kinderen willen graag andere afspraken. Het is in ieder geval belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van alles wat verandert. En eventueel samen nieuwe afspraken te maken die voor u, uw (ex-)partner en uw kinderen, beter werken.

U kunt de gemaakte afspraken ook laten vastleggen in een beschikking. Hiervoor dient uw advocaat een wijzigingsverzoek in bij de rechter. De rechter stelt vervolgens bijvoorbeeld een nieuwe omgangsregeling, een ander hoofdverblijf van de kinderen of een ander bedrag aan kinderalimentatie vast. Als het nodig is, kan de rechter ook uw kinderen uitnodigen om te vertellen wat zij willen.

Voor kinderen tussen de 10 en 23 jaar heeft Villapinedo een buddy-app waarmee kinderen van gescheiden ouders ervaringen kunnen delen.
Villa Pinedo

Ouderschapsplan

Afspraken die je in een ouderschapsplan maakt:

Dit is een afspraak +

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur quas quibusdam eum possimus autem sunt? Odio, quos ipsum vel est deleniti ipsa quam ad perferendis ullam pariatur ducimus nesciunt numquam. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur quas quibusdam eum possimus autem sunt? Odio, quos ipsum vel est deleniti ipsa quam ad perferendis ullam pariatur ducimus nesciunt numquam.

Dit is een afspraak +

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur quas quibusdam eum possimus autem sunt? Odio, quos ipsum vel est deleniti ipsa quam ad perferendis ullam pariatur ducimus nesciunt numquam.

Dit is een afspraak +

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur quas quibusdam eum possimus autem sunt? Odio, quos ipsum vel est deleniti ipsa quam ad perferendis ullam pariatur ducimus nesciunt numquam.

Dit is een afspraak +

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur quas quibusdam eum possimus autem sunt? Odio, quos ipsum vel est deleniti ipsa quam ad perferendis ullam pariatur ducimus nesciunt numquam.

Dit is een afspraak +

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur quas quibusdam eum possimus autem sunt? Odio, quos ipsum vel est deleniti ipsa quam ad perferendis ullam pariatur ducimus nesciunt numquam.

Ongeveer één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Dat proces kan lang duren, waarbij kosten én emoties oplopen. Als u in goed overleg uit elkaar wilt gaan biedt uitelkaar.nl een online platform waarbij u 80% van uw scheiding zelf kunt regelen. Hierdoor bepaalt u zelf het tempo, en werkt u stap voor stap toe naar het maken van afspraken over alle onderwerpen die relevant zijn voor een scheiding. Dat bespaart tijd, geld én negatieve energie. 

Zo maakt u ook goede afspraken over de kinderen.

 

 

Doordat u zelf controle hebt en verantwoordelijkheid neemt, maakt u beter doordachte scheidingsafspraken. Dit vermindert de (langdurige) negatieve gevolgen voor uzelf, uw (ex-)partner én kinderen.  

Een casemanager biedt gedurende het hele proces ondersteuning en alle afspraken worden juridisch beoordeeld door één van onze advocaten. Hierdoor is er altijd een neutrale partij die beoordeelt of de afspraken goed doordacht en in balans zijn. Omdat deze pas aan het einde van het proces betrokken wordt, bespaart u veel geld. 
  • ✔ Zelf afspraken maken
  • ✔ In eigen tijd en tempo
  • ✔ Persoonlijke ondersteuning
  •  

 

   Goede afspraken Goede afspraken          Vaste prijs Vaste prijs         Betrouwbaar Betrouwbaar   Persoonlijke casemanagerPersoonlijke casemanager      

 


Belangrijk om te weten


 

Tip van de expert

 

 

Hoe werkt online scheiden bij ons?

 

 

Online scheiden?