Kinderalimentatie berekenen

U en uw (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U spreekt samen af hoe u de kosten van de opvoeding en verzorging van uw kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan legt u de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie dit aan wie betaalt. De rechter maakt de afspraken definitief. 

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging geldt tot uw kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Voor kinderen van 18 tot 21 jaar moet u als ouders bijdragen in de kosten van het onderhoud en de studie. Dit noemen we de voortgezette onderhoudsplicht. Tot een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de kinderalimentatie aan de andere ouder betaald. Daarna heeft het kind zelf recht op de kinderalimentatie. Het is mogelijk om de betaling aan de andere ouder door te laten gaan, maar daar moet het kind wel toestemming voor geven. Ook voor aanpassingen van de alimentatie moet met het kind van 18 jaar of ouder worden overlegd. Het is van belang te weten dat kinderalimentatie altijd voorrang boven partneralimentatie heeft.

 

Het berekenen van de kinderalimentatie


Het berekenen van de kinderalimentatie kan lastig zijn. Drie punten zijn daarbij van belang:

 • de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, ook wel 'de behoefte' genoemd
 • het gezinsinkomen
 • de draagkracht van beide ouders.

Op basis daarvan wordt vastgesteld wat u allebei zou moeten bijdragen en wat u aan uw partner zou moeten betalen of van uw (ex-)partner zou moeten ontvangen.

Bereken gratis uw kinderalimentatie met de Kinderalimentatie Rekentool (KART)


Uitelkaar.nl biedt een rekenhulp waarmee u kinderalimentatie kunt berekenen. Dit is de zogeheten KART.

De rekenhulp houdt rekening met het gezinsinkomen, de kosten van de kinderen en de draagkracht van de ouder die alimentatie moet betalen. De kinderalimentatie die u berekent kunt u verwerken in uw scheidingsplan van uitelkaar.nl.

 

Wat heeft u aan een berekening via KART versus een berekening met de Trema-normen?


Rechtbanken gebruiken bij het bepalen van (kinder)alimentatie de zogenoemde Trema-normen.

Het is ook mogelijk samen de alimenatie vast te stellen via KART. De berekening van KART kan afwijken van de berekeningen via de Trema-normen, want:

 • KART sluit volledig aan bij de afgesproken verdeling van de zorg voor de kinderen tussen de ouders;
 • In KART dragen beide ouders altijd bij in de zorg voor de kinderen, ook als er geen draagkracht is;
 • KART kijkt naar de volledige draagkracht van beide ouders voor de zorg van de kinderen.

Op dit moment zijn de berekeningen van kinderalimenatie via KART vastgelegd in richtlijnen die onderdeel zijn van een nieuw wetsvoorstel. Het doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat kinderalimentatie eenvoudiger en duidelijker berekend kan worden. De Trema-normen zijn namelijk ingewikkeld toe te passen.

Waarom KART?

Via KART berekent u zelf de kinderalimentatie. U weet daardoor allebei waarop deze gebaseerd is. Als het nodig is kunt u makkelijk de berekening aanpassen. Via KART kunt u een eenvoudige berekening maken. KART is daarom niet voor alle gevallen geschikt.

 

Wanneer de KART gebruiken?

Het gebruik van KART is geschikt als:

 • u samen minder dan zes kinderen heeft, die allen jonger dan 18 jaar zijn;
 • u beiden geen zelfstandige onderneming heeft;
 • u beiden jonger bent dan de AOW-leeftijd;
 • u beiden geen financiële verplichtingen heeft vanwege een eerdere scheiding;
 • u beiden uw inkomen in Nederland ontvangt;
 • u beiden een stabiel inkomen heeft;
 • u beiden geen belasting over vermogen hoeft te betalen.

Wanneer u niet volgens KART de kinderalimentatie wilt of kunt bepalen, kunt u bij het LBIO een berekening laten maken volgens de Trema-normen. Hieraan zijn kosten verbonden (€50).

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.