Kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen is vaak lastig. Bij Uitelkaar.nl maken experts voor jullie een uitgebreide kinderalimentatie berekening. Zonder extra kosten. Met onze gratis test helpen we je op weg vooraf, tijdens of na je scheiding. Je kunt ook direct beginnen met het vergelijken van onze diensten.

De hoogte van kinderalimentatie berekenen

Jij en je (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Je spreekt samen af hoe je de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leg je de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie dit aan wie betaalt. Je kunt de hoogte van dat bedrag zelf of door een expert laten berekenen.

Wanneer is kinderalimentatie verplicht?

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging geldt tot je kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. Voor kinderen van 18 tot 21 jaar moet je als ouders bijdragen in de kosten van het onderhoud en de studie. Dit noemen we de voortgezette onderhoudsplicht. Tot een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de kinderalimentatie aan de andere ouder betaald. Daarna heeft het kind zelf recht op de kinderalimentatie. Het is mogelijk om de betaling aan de andere ouder door te laten gaan, maar daar moet het kind wel toestemming voor geven. Aanpassingen van de alimentatie moeten met het kind van 18 jaar of ouder worden overlegd. Het is van belang te weten dat kinderalimentatie altijd voorrang boven partneralimentatie heeft.

Kinderalimentatie berekening volgens de officiële normen

Als je via uitelkaar.nl een ouderschapsplan maakt, maken de experts van het LBIO een kinderalimentatieberekening. De kosten hiervoor zijn bij de prijs inbegrepen. Het LBIO is een overheidsinstelling gespecialiseerd in het berekenen en innen van alimentatie. Deze uitgebreide berekening wordt gemaakt op basis van:

  • de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, ook wel 'de behoefte' genoemd
  • het gezinsinkomen
  • de draagkracht van beide ouders.

De uitkomst geeft aan wat jullie beiden zou moeten bijdragen aan de zorgkosten van je kinderen. Je hebt de vrijheid om samen een ander bedrag af te spreken. Maar zo heb je in ieder geval een idee wat gangbaar is en door de rechtbank gehanteerd wordt. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de officiële "tremanormen".

Let op: Het LBIO kan geen berekening maken als je in het buitenland woont en/of werkt. Neem in dat geval contact met ons op.


Scheidingsplan +
ouderschapsplan €450 p.p.


Ouderschapsplan
€195 p.p.

Kinderalimentatie voor 2019 berekenen

De hoogte van de kinderalimentatie stijgt elk jaar met een bepaald percentage. Het percentage is gebaseerd op de loonstijgingen. Dit wordt indexatie genoemd. De indexeringspercentages worden ieder jaar rond november vastgesteld. Het indexeringspercentage voor 2017 was bijvoorbeeld 1,5%. Voor 2019 is het indexeringspercentage van de kinderalimentatie 2%. De stijging van het bedrag wordt door de ouders zelf berekend en veranderd. Dat kan via de website van het LBIO.

Verder nog

Kinderalimentatie hoef je bij de belastingdienst niet op te geven als inkomsten. Je betaalt over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting. Degene die de kinderalimentatie betaalt, kan de kinderalimentatie dus ook niet (meer) als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren.

De Belastingdienst heeft een speciale pagina over belastingen en scheiden. Daar vindt je informatie over belastingaangifte doen, heffingskortingen en toeslagen.

TEST