Hoorrecht scheiden

Nadat het ouderschapsplan bij de rechtbank is ingediend, krijgen kinderen van 12 jaar en ouder een uitnodiging van de rechter om hun wensen kenbaar te maken. Dit heet het (kinder)hoorrecht.

Het hoorrecht houdt in dat de kinderen aan de rechter vertellen wat ze graag willen en bij wie ze willen wonen. Dat kan in een gesprek, maar kinderen mogen ook een brief schrijven. De rechter houdt rekening met de wensen van de kinderen, maar zij hebben geen bepalende stem. Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen gehoord als de rechter dat noodzakelijk vindt. Het kan zijn dat kinderen graag hulp van iemand anders dan hun ouders willen bij het opstellen van zo'n brief. Kinderen tot en met 23 jaar kunnen contact opnemen met de kinder-en jongerenrechtswinkel. Zij kunnen daar ook terecht voor alle andere vragen die zij hebben over hun rechten en plichten in een scheiding.

 

 

Video kinderverhoor

 

Er is een video gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand over het kinderverhoor. Bekijk deze om te weten wat er voor kinderen bij een dergelijke zitting allemaal komt kijken.