Toeslagen en belastingen

Scheiden kan gevolgen hebben voor de toeslagen die u ontvangt. Het kan ook zijn dat u meer of minder belasting betaalt als u partneralimentatie ontvangt of betaalt. Scheiden heeft gevolgen voor bepaalde toeslagen of het kindgebonden budget. Belangrijk daarbij is op welk adres uw kind is ingeschreven.

 

Toeslagen op alimentatie

Partneralimentatie die u voor uzelf ontvangt, is inkomen. Als u één of meer toeslagen ontvangt, kan dit inkomen invloed hebben op de hoogte van uw toeslagen. Als u een of meer toeslagen ontving vóór de scheiding, is het van belang dat u de Belastingdienst op de hoogte stelt dat u bent gescheiden. Vanaf de datum van scheiding heeft u vier weken de tijd om de scheiding door te geven aan de Belastingdienst. Als u geen toeslagpartners meer bent, krijgt u de toeslagen niet meer samen. Het inkomen van uw (ex-)partner telt niet meer mee. U bent geen toeslagpartners meer als:

  • u heeft doorgegeven dat u uit elkaar gaat of gaat scheiden, en
  • u en uw (ex-)partner niet meer op hetzelfde adres woonachtig zijn

Als u zeker wilt weten wie uw toeslagpartner is kunt u de rekenhulp van de Belastingdienst gebruiken.

Een scheiding heeft op de volgende manieren effect op de toeslagen.

De toeslagen zullen na een scheiding opnieuw worden berekend voor de (ex-)partner op naam van wie de toeslag staat, met alleen het jaarinkomen van die persoon. Als de huurtoeslag op uw naam staat en u naar een ander huurhuis verhuist, dan neemt u de huurtoeslag mee. Als u naar een koopwoning verhuist heeft u geen recht meer op huurtoeslag en moet u de huurtoeslag stopzetten. Als de kinderen bij u blijven wonen en de kinderbijslag op de naam van uw (ex-)partner staat, kunt u dit bij de Sociale Verzekeringsbank op uw naam laten zetten. Vanaf dat moment heeft u recht op het kindgebonden budget. Als de kinderen bij de andere ouder gaan wonen moet u de kinderopvangtoeslag binnen vier weken stopzetten.

 

Belastingaangifte tijdens uw scheiding

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is het mogelijk om als fiscale partners aangifte te doen. U kunt ervoor kiezen om in het jaar van de scheiding fiscale partners te blijven voor de belastingaangifte. Het daaropvolgende jaar is dat niet meer mogelijk. Het voordeel is dat u de inkomsten en aftrekposten in de belastingaangifte gunstig voor elkaar kan verdelen. Als u niet als fiscale partners voor het jaar belastingaangifte wilt doen, dan doet ieder voor zich zijn aangifte. Dat geldt ook voor het gedeelte van het jaar waarin u nog wel fiscale partners was. In dit geval geldt dat er geen aftrekposten of inkomsten gunstig mogen worden verdeeld.

Is er sprake is van partneralimentatie? Dit heeft gevolgen voor uw inkomstenbelasting. Ontvangen partneralimentatie geeft u bij uw belastingaangifte op als inkomen. Betaalt u partneralimentatie? Dan kunt u dit mogelijk aftrekken.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.