Toeslagen en belastingen

Scheiden kan gevolgen hebben voor de toeslagen die je ontvangt. Het kan ook zijn dat je meer of minder belasting betaalt als je partneralimentatie ontvangt of betaalt. Scheiden heeft gevolgen voor bepaalde toeslagen of het kindgebonden budget. Belangrijk daarbij is op welk adres je kind is ingeschreven.

Toeslagen op alimentatie

Partneralimentatie die je voor jezelf ontvangt, is inkomen. Als je één of meer toeslagen ontvangt, kan dit inkomen invloed hebben op de hoogte van jouw toeslagen. Als je een of meer toeslagen ontving vóór de scheiding, is het van belang dat je de Belastingdienst op de hoogte stelt dat je bent gescheiden. Vanaf de datum van scheiding heb je vier weken de tijd om de scheiding door te geven aan de Belastingdienst. Als je geen toeslagpartners meer bent, krijg je de toeslagen niet meer samen. Het inkomen van je (ex-)partner telt niet meer mee. Je bent geen toeslagpartners meer als:

  • Je heeft doorgegeven dat jullie uit elkaar gaan of gaan scheiden, en
  • Jij en je (ex-)partner niet meer op hetzelfde adres woonachtig zijn

Als je zeker wilt weten wie je toeslagpartner is kan je de rekenhulp van de Belastingdienst gebruiken.

Een scheiding heeft op de volgende manieren effect op de toeslagen.

De toeslagen zullen na een scheiding opnieuw worden berekend voor de (ex-)partner op naam van wie de toeslag staat, met alleen het jaarinkomen van die persoon. Als de huurtoeslag op jouw naam staat en je naar een ander huurhuis verhuist, dan neem je de huurtoeslag mee. Als je naar een koopwoning verhuist, heb je geen recht meer op huurtoeslag en moet je de huurtoeslag stopzetten. Als de kinderen bij jou blijven wonen en de kinderbijslag op de naam van je (ex-)partner staat, kan je dit bij de Sociale Verzekeringsbank op jouw naam laten zetten. Vanaf dat moment heb je recht op het kindgebonden budget. Als de kinderen bij de andere ouder gaan wonen, moet je de kinderopvangtoeslag binnen vier weken stopzetten.

Belastingaangifte tijdens je scheiding

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is het mogelijk om als fiscale partners aangifte te doen. Je kan ervoor kiezen om in het jaar van de scheiding fiscale partners te blijven voor de belastingaangifte. Het daaropvolgende jaar is dat niet meer mogelijk. Het voordeel is dat jullie de inkomsten en aftrekposten in de belastingaangifte gunstig voor elkaar kunnen verdelen. Als je niet als fiscale partners voor het jaar belastingaangifte wilt doen, dan doet ieder voor zich zijn aangifte. Dat geldt ook voor het gedeelte van het jaar waarin je nog wel fiscale partners was. In dit geval geldt dat er geen aftrekposten of inkomsten gunstig mogen worden verdeeld.

Is er sprake is van partneralimentatie? Dit heeft gevolgen voor je inkomstenbelasting. Ontvangen partneralimentatie geef je bij je belastingaangifte op als inkomen. Betaal je partneralimentatie? Dan kan je dit mogelijk aftrekken.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Belastingdienst. Mocht je meer willen weten over jouw financiële situatie, dan biedt uitelkaar.nl extra hulp voor een financieel overzicht.