Partnerpensioen of nabestaandenpensioen

Ben je getrouwd of geregistreerd partner of heb je iets vastgelegd in je samenlevingscontract over het partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd? Dan maak je bij een scheiding ook afspraken over dit pensioen.

Een partnerpensioen is een aanvullend pensioen dat je ontvangt als je (ex-)partner (vroegtijdig) overlijdt. Je hebt hier alleen recht op als dit is geregeld in de pensioenregeling van je (ex-)partner. Bij partnerpensioen is het van belang of het op risicobasis of op opbouwbasis wordt opgebouwd. Is het partnerpensioen op risicobasis opgebouwd, dan vervalt dit recht. Een partnerpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je hebt alleen recht op partnerpensioen als het partnerpensioen op opbouwbasis betreft. Je kan bij de pensioenfonds(en) navragen hoe het partnerpensioen is opgebouwd. De hoogte van het opgebouwde partnerpensioen kan je inzien op Mijn pensioenoverzicht.

Verdeling nabestaandenpensioen

Is het nabestaandenpensioen opgebouwd op opbouwbasis? Dan heb je bij scheiding recht op het deel van het nabestaandenpensioen dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd (het zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen). Want aan de (ex-)partner komt het opgebouwde nabestaandenpensioen toe. Is het nabestaandenpensioen op risicobasis opgebouwd, dan vervalt dit recht. Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert namelijk alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kan zijn dat je in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden hebt afgesproken dat het nabestaandenpensioen voor een kortere tijdsduur wordt uitgekeerd of over de gehele periode over jullie beiden wordt verdeeld. Je kan ook een andere pensioenverdeling afspreken bij je scheiding. Dit leg je dan vast in het scheidingsconvenant. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd.

Na de scheiding

Als de scheiding officieel is, moet je contact opnemen met uw pensioenfonds en/of pensioenverzekeraar zodat de afspraken die je hebt gemaakt met je (ex-)partner uitgevoerd kunnen worden.

TEST