Pensioen

Ben je gehuwd of geregistreerd partner? Dan maak je bij een scheiding afspraken over het pensioen dat is opgebouwd tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Pensioen en scheiding

Het ouderdomspensioen is een pensioen dat je mogelijk hebt opgebouwd via je werkgever(s). Het partner- of nabestaandenpensioen is een aanvullend pensioen dat je mogelijk hebt opgebouwd voor je partner. Of je pensioen hebt opgebouwd, kan je terugvinden op Mijn pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

In principe heb je allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het pensioen wordt dus gelijk verdeeld tussen jou en je (ex-)partner, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden. Je kan met je (ex-)partner ook een andere pensioenverdeling afspreken bij uw scheiding. Zo kan je ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als jij en je (ex-)partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Je moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsplan.

Partner- of nabestaandenpensioen

Is het partner- of nabestaandenpensioen opgebouwd op opbouwbasis? Dan heb je bij scheiding in principe recht op het deel van het nabestaandenpensioen dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd (het zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen). Want aan de (ex-)partner komt het opgebouwde nabestaandenpensioen toe. Is het nabestaandenpensioen op risicobasis opgebouwd, dan vervalt dit recht. Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert namelijk alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het kan zijn dat je in de huwelijkse voorwaarden hebt afgesproken dat het nabestaandenpensioen voor een kortere tijdsduur wordt uitgekeerd of over de gehele periode over jullie beiden wordt verdeeld. je kan ook een andere pensioenverdeling afspreken bij je scheiding.

Pensioen na de scheiding

Als de scheiding officieel is, moet je binnen twee jaar contact opnemen met je pensioenfonds en/of pensioenverzekeraar zodat de afspraken die je hebt gemaakt met je (ex-)partner uitgevoerd kunnen worden. Als je de echtscheiding niet binnen twee jaar meldt, krijg je jouw deel niet automatisch uitbetaald. Je zal je dan rechtstreeks moeten wenden tot ke (ex-)partner.

Meer informatie over pensioen na scheiden?

Op de website van de Rijksoverheid vindt je meer informatie over pensioenen en de fiscale gevolgen. Ook kan je vragen om informatie bij jouw eigen pensioenfonds. Op de website van Knab vindt je meer informatie over het partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen, de ANW en de opbouw- en risicobasis. Of bekijk hoe wij je kunnen helpen met pensioenadvies