Pensioen na scheiding

Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan maakt u bij een scheiding afspraken over het pensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het ouderdomspensioen is een pensioen dat u mogelijk heeft opgebouwd via uw werkgever(s). Het partner- of nabestaandenpensioen is een aanvullend pensioen dat u mogelijk heeft opgebouwd voor uw partner. Of u pensioen heeft opgebouwd kunt u terugvinden op Mijn pensioenoverzicht.

Ouderdomspensioen

In principe heeft u allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Het pensioen wordt dus gelijk verdeeld tussen u en uw (ex-)partner, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden. U kunt met uw (ex-)partner ook een andere pensioenverdeling afspreken bij uw scheiding. Zo kunt u ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als u en uw (ex-)partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsplan.

Partner- of nabestaandenpensioen

Is het partner- of nabestaandenpensioen opgebouwd op opbouwbasis? Dan heeft u bij scheiding in principe recht op het deel van het nabestaandenpensioen dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd (het zogenaamde bijzonder nabestaandenpensioen). Want aan de (ex-)partner komt het opgebouwde nabestaandenpensioen toe. Is het nabestaandenpensioen op risicobasis opgebouwd, dan vervalt dit recht. Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert namelijk alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het kan zijn dat u in de huwelijkse voorwaarden heeft afgesproken dat het nabestaandenpensioen voor een kortere tijdsduur wordt uitgekeerd of over de gehele periode over u beiden wordt verdeeld. U kunt ook een andere pensioenverdeling afspreken bij uw scheiding.

Pensioen na de scheiding

Als de scheiding officieel is, moet u binnen twee jaar contact opnemen met uw pensioenfonds en/of pensioenverzekeraar zodat de afspraken die u heeft gemaakt met uw (ex-)partner uitgevoerd kunnen worden. Als u de echtscheiding niet binnen twee jaar meldt, krijgt u uw deel niet automatisch uitbetaald. U zult zich dan rechtstreeks moeten wenden tot uw (ex-)partner. 

Meer informatie over pensioen na scheiden?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over pensioenen en de fiscale gevolgen. Ook kunt u vragen om informatie bij uw eigen pensioenfonds.