Scheiden en bezittingen verdelen

U verdeelt bij de scheiding de gezamenlijke bezittingen en schulden. Het maakt daarbij verschil of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Bezittingen verdelen verloopt in beide gevallen anders.

Hoe moet u bezittingen verdelen bij een huwelijk?

Gemeenschap van goederen

Bij een gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden automatisch van u samen. Ook als een schuld niet door u samen is aangegaan. U verdeelt de bezittingen en schulden door tweeën tot aan de zogenaamde 'peildatum'. De datum van de indiening van het verzoekschrift is de wettelijke peildatum, maar in onderling overleg kunt u een andere datum vaststellen.

Huwelijkse voorwaarden

Heeft u huwelijkse voorwaarden? Dan gelden de afspraken die u hierin heeft gemaakt. De voorwaarden kunnen bestaan uit de zogenaamde 'koude uitsluiting' of uit 'beperkte gemeenschap'. Koude uitsluiting houdt in dat u geen gezamenlijke bezittingen of schulden heeft. Beperkte gemeenschap houdt in dat u de bezittingen en schulden deel samen, deels apart heeft verdeeld. U heeft waarschijnlijk zelf een kopie van uw voorwaarden. Daarnaast kunt u ze ook vinden bij uw notaties of via het huwelijksgoederenregister. staan in de notariële akte. U kunt bij de notaris een kopie van de voorwaarden opvragen. De voorwaarden over de bezittingen en schulden staan in de notariële akte.

Zijn de huwelijkse voorwaarden niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister? Dan mag een schuldeiser u beiden aanspreken om de schuld terug te betalen. Zijn de voorwaarden wel geregistreerd? Dan mag alleen het vermogen van de schuldenaar aangesproken worden.

Hoe moet u de bezitting verdelen bij een geregistreerd partnerschap?

U verdeelt bij de scheiding uw gezamenlijke bezittingen en schulden. Hoe u dat doet, hangt af van of u geregistreerd partner bent met of zonder partnerschapsvoorwaarden.

Geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

Bij geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden zijn alle bezittingen en schulden automatisch van u samen. Ook als een schuld niet door u samen is aangegaan. U verdeelt de bezittingen en schulden door tweeën tot aan de zogenaamde 'peildatum'. De datum van de indiening van het verzoekschrift is de wettelijke peildatum, maar in onderling overleg kunt u een andere datum vaststellen.

Geregistreerd partnerschap met voorwaarden. De voorwaarden staan in de notariële akte. U kunt een kopie van de voorwaarden opvragen bij de notaris.

Zijn de partnerschapsvoorwaarden niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister? Dan mag een schuldeiser u beiden aanspreken op het terugbetalen van de schuld. Zijn de voorwaarden wel geregistreerd? Dan mag alleen het vermogen van de schuldenaar aangesproken worden.

Hoe moet u de bezittingen verdelen bij samenwonen?

Als u uit elkaar gaat, verdeelt u de gezamenlijke bezittingen en schulden. Om welke bezittingen en schulden dat gaat, hangt af van of u een samenlevingscontract heeft en welke afspraken u hierin gemaakt heeft.

Hebben u en uw (ex-)partner een samenlevingscontract? Dan kunnen hierin afspraken staan over het verdelen van de bezittingen en schulden. Is het samenlevingscontract opgesteld bij notariële akte? U kunt bij de notaris een kopie van het contract opvragen.

Is er geen samenlevingsovereenkomst opgesteld? Dan hebben u en uw (ex-)partner over en weer geen recht op elkaars bezittingen. Ook kunt u niet worden aangesproken voor elkaars schulden. De gezamenlijke bezittingen en schulden verdeelt u wel. Denk bijvoorbeeld aan het huis dat u samen gekocht heeft en de bijbehorende hypotheek.

Uitelkaar.nl

Met het online platform van uitelkaar.nl maakt u samen een scheidingsplan. Daarin legt u vast hoe u uw bezittingen en schulden verdeelt. Heeft u daarbij hulp nodig? Schakel dan een bij uitelkaar.nl aangesloten expert in. Na afloop checkt een bij uitelkaar.nl aangesloten advocaat (de reviewer) of uw plan compleet is en of de afspraken juridisch kloppen en uitvoerbaar zijn. uitelkaar.nl is ook geschikt als u samenwonend bent en uit elkaar gaat