Scheiden met schulden

Bezittingen en schulden verdelen nadat u gescheiden bent

Bij een scheiding verdeelt u de bezittingen en de schulden. Breng samen met uw partner eerst in kaart wat hier allemaal onder valt. Spreek daarna af hoe u de boedel verdeelt.

Bij het verdelen van bezittingen kunt u denken aan de spullen in huis, de spaartegoeden en de waarde van de woning. Maar ook aan aandelen, deposito’s, certificaten, opties en obligaties.

Bij het verdelen van schulden kunt u denken aan een hypotheek, doorlopende kredieten en nog niet betaalde rekeningen. Onder schulden vallen ook openstaande bedragen bij postorderbedrijven of webshops, afbetalingsregelingen (kopen op afbetaling), schulden aan familie/vrienden/derden en belastingschulden. Heeft u een gezamenlijke schuld? Dan mag de schuldeiser de schuld op u allebei verhalen.

Spullen van de kinderen

De spullen en spaartegoeden van de kinderen hoeft u niet te verdelen. De bezittingen zijn van de kinderen. Krijgen de kinderen bij u en uw partner een eigen kamer? Dan is het goed om af te spreken hoe de spulletjes verdeeld worden. Het is belangrijk om de kinderen hierbij te betrekken.

Getrouwd, geregistreerd of samenwonen


Hoe u de bezittingen en schulden verdeelt, is afhankelijk van de vorm van uw relatie.