Partneralimentatie vaststellen

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt, kan het zijn dat u partneralimentatie moet betalen. Het maakt hierbij niet uit of u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden heeft. Als u samenwoont, is de plicht om alimentatie te betalen er niet, tenzij dit in het samenlevingscontract staat.

Hoe bepaal je de partneralimentatie?

Bij het bepalen of partneralimentatie moet worden betaald, gaat het om twee zaken: de behoefte van de (ex-)partner die alimentatie ontvangt en de draagkracht van de (ex-)partner die alimentatie betaalt. De behoefte is het bedrag dat een van u beiden (de alimentatiegerechtigde) nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige), kan missen.

Voorwaarden

U kunt samen met uw (ex-)partner berekenen wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft en wat de alimentatieplichtige kan betalen. De partneralimentatie mag niet hoger zijn dan de draagkracht van de alimentatieplichtige, maar kan ook nooit hoger zijn dan de behoefte. Het betalen of ontvangen van partneralimentatie heeft fiscale gevolgen, waar u bij het vaststellen van partneralimentatie rekening mee moet houden. (fiscale gevolgen voorbeeld) Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het betalen of ontvangen van alimentatie tijdens en na uw scheiding.

U kunt er ook voor kiezen om de alimentatie lager vast te stellen dan het maximum.

Het is daarnaast mogelijk om onderling af te spreken dat er geen partneralimentatie wordt betaald of dat deze afgekocht wordt. Raadpleeg bij de afkoop van alimentatie altijd een financieel deskundige.

Hoe lang wordt partneralimentatie betaald?

U betaalt maximaal voor 12 jaar partneralimentatie als u op of na 1 juli 1994 bent gescheiden. Bent u voor die datum gescheiden dan is er geen maximum vastgelegd. Deze wettelijke regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Voor scheidingen na 1 juli 1994 geldt dus:

  • Huwelijk met kinderen:                                              maximaal 12 jaar.
  • Huwelijk zonder kinderen, langer dan 5 jaar:        maximaal 12 jaar
  • Huwelijk zonder kinderen, korter dan 5 jaar:        net zolang als het huwelijk duurde

 U kunt daar samen ook andere afspraken over maken en een kortere termijn overeenkomen. Als u samen een andere termijn van partneralimentatie afspreekt, vervalt de verplichting om te betalen (en het recht op alimentatie) vanzelf als die termijn is afgelopen. De partneralimentatie vervalt ook als degene die partneralimentatie krijgt:

  • weer genoeg inkomsten heeft om van te leven
  • met iemand anders trouwt
  • een geregistreerd partnerschap met iemand anders aangaat
  • gaat samenwonen met iemand anders
  • overlijdt

Uitelkaar.nl

Met uitelkaar.nll maakt u samen een scheidingsplan. Daarin legt u ook afspraken vast over partneralimentatie. Heeft u daarbij extra hulp nodig? Dan kunt u via uitelkaar.nl een expert inschakelen.