Partneralimentatie vaststellen

Als je je huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt, kan het zijn dat je partneralimentatie moet betalen. Het kan ook zijn dat je juist partneralimentatie ontvangt. Als je samenwoont, is de plicht om alimentatie te betalen er niet, tenzij dit in het samenlevingscontract staat. De plicht om partneralimentatie te betalen ontstaat als je ex-partner financieel gezien niet zelfstandig kan voorzien in zijn of haar levensonderhoud of als je ex-partner door het uit elkaar gaan ineens veel minder inkomen heeft en daardoor niet meer kan leven zoals jullie deden toen jullie bij elkaar waren. Het recht op partneralimentatie is er niet altijd en ook niet levenslang. Er zitten termijnen aan de duur van het betalen (of ontvangen) van partneralimentatie.

Hoe bepaal je de partneralimentatie?

Bij het bepalen of partneralimentatie moet worden betaald, gaat het om twee zaken: de behoefte van de (ex-)partner die alimentatie ontvangt en de draagkracht van de (ex-)partner die alimentatie betaalt. De behoefte is het bedrag dat een van jullie (de alimentatiegerechtigde) nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige), kan missen. Je kunt echter samen een ander bedrag afspreken. Let er wel op dat dit een eerlijk bedrag is en je het beiden eens bent met dat bedrag. Jullie kunnen er zelfs voor kiezen om af te zien van partneralimentatie. De afspraken die jullie hierover maken leggen jullie vast in het scheidingsplan. Als je later toch wel behoefte aan partneralimentatie hebt, dan zul je hier goede financiële redenen voor moeten hebben.

Voorwaarden

Je kan samen met je (ex-)partner berekenen wat de alimentatie ontvanger nodig heeft en wat de alimentatie betaler kan betalen. Je kan de berekening ook laten doen en dit bedrag overnemen. Daarnaast kan je afwijken van dit bedrag en een lager bedrag aan alimentatie dan het maximum vaststellen. Je kunt zelfs samen beslissen helemaal geen partneralimentatie te betalen of ontvangen of om de partneralimentatie af te kopen. Raadpleeg bij de afkoop van alimentatie altijd een financieel deskundige.

Samen met je (ex-)partner kun je dus veel zelf regelen en tot afwijkende bedragen komen dan de norm. Wees hierbij wel redelijk. De norm is er niet voor niets. Het bedrag aan partneralimentatie kan verschillende gevolgen hebben en je kunt de afspraken niet zomaar wijzigen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de fiscale gevolgen bij het ontvangen of betalen van partneralimentatie. Bij het vaststellen van de partneralimentatie kun je hier het beste rekening mee houden. Op de website van de Belastingdienst vindt je meer informatie over de fiscale gevolgen van het betalen of ontvangen van alimentatie tijdens en na je scheiding.

Hoe lang wordt partneralimentatie betaald?

De datum waarop jullie uit elkaar (zijn) (ge)gaan is van invloed op de duur van de partneralimentatie. Vanaf 1 januari 2020 zijn er drie verschillende tijdvakken die bepalend zijn voor de duur van de partneralimentatie. Daarnaast is de duur bijvoorbeeld afhankelijk van de duur van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap, of jullie samen kinderen hebben en jullie leeftijd.

Wil je direct weten wanneer de partneralimentatieplicht of -recht eindigt in jullie situatie? Je weet het snel dankzij de alimentatieduurcheck van Uitelkaar.nl.

De duur van partneralimentatie per tijdvak:

Scheiden na 1 januari 2020

 • Huwelijk korter dan 10 jaar: de duur van het betalen van partneralimentatie is de helft van het aantal huwelijksjaren;
 • Huwelijk met kind(eren) jonger dan 12 jaar: partneralimentatie moet betaald worden tot het jongste kind 12 jaar is;
 • Huwelijk van tenminste 15 jaar waarbij partneralimentatie ontvanger binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt: de partneralimentatie ontvanger ontvangt partneralimentatie tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt;
 • Huwelijk van tenminste 15 jaar en de partneralimentatie ontvanger is geboren op of voor 1 januari 1970: de partneralimentatie ontvanger heeft recht op 10 jaar partneralimentatie.

Gescheiden tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020

 • Huwelijk met minderjarige kinderen: de partneralimentatie betaler betaalt maximaal 12 jaar partneralimentatie;
 • Huwelijk van tenminste 5 jaar zonder kinderen: de partneralimentatie betaler betaalt maximaal 12 jaar partneralimentatie;
 • Huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen: de partneralimentatie betaler betaalt partneralimentatie net zo lang als het huwelijk duurde.

Gescheiden voor 1 juli 1994

Ben je voor 1 juli 1994 gescheiden? Dan is er geen wettelijk maximum vastgelegd. Deze wettelijke regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Wanneer gelden er andere termijnen?

Je kan zelf samen een andere termijn voor de partneralimentatie afspreken. In dat geval betaal/ontvang je totdat de afgesproken termijn is afgelopen. Wel is het zo dat de wettelijke termijn altijd blijft bestaan. Als de partneralimentatie ontvanger na jullie afgesproken termijn niet zelf kan voorzien in zijn of haar levensonderhoud en bijvoorbeeld een bijstandsuitkering moet aanvragen bij de gemeente, dan kan de gemeente alsnog verplichten dat er partneralimentatie betaalt moet worden als de wettelijke termijn nog niet is verlopen. De onderlinge termijn is dan wellicht verlopen, de wettelijke termijn niet. De partneralimentatie kan tot slot vervallen als degene die partneralimentatie krijgt:

 • weer genoeg inkomsten heeft om van te leven
 • met iemand anders trouwt
 • een geregistreerd partnerschap met iemand anders aangaat
 • gaat samenwonen met iemand anders
 • overlijdt

Hoe werkt Uitelkaar.nl

Het proces van uit elkaar gaan kan lang duren, waarbij kosten én emoties oplopen. Als je in goed overleg uit elkaar wilt gaan biedt Uitelkaar.nl een online platform waarbij je onder begeleiding je ouderschapsplan kunt maken.

Hierdoor bepaal je zelf het tempo en werk je stap voor stap toe naar het maken van afspraken over alle onderwerpen die voor jullie relevant zijn. Dat bespaart tijd, geld én negatieve energie.

Doordat je zelf controle hebt, maak je beter doordachte afspraken voor de kinderen. Dit vermindert de (langdurige) negatieve gevolgen voor jezelf, jouw (ex-)partner én kinderen.

Een casemanager biedt gedurende het hele proces ondersteuning. Hierdoor is er altijd een neutrale partij die beoordeelt of de afspraken goed doordacht en in balans zijn. Dat bespaar je veel tijd, negatieve emotie en geld.

 • Zelf afspraken maken
 • In eigen tijd en tempo
 • Persoonlijke ondersteuning

Gratis proefaccount

TEST