Scheiden en alimentatie

Na uw scheiding kan het zijn dat u partner- en/of kinderalimentatie moet betalen. Alimentatie betalen houdt in dat u wettelijk verplicht bent om bij te dragen aan het levensonderhoud van uw (ex-)partner en/of de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Kinderalimentatie

U kunt te maken krijgen met kinderalimentatie. Dit is de vergoeding in de kosten voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. Deze financiële taak heeft u als ouders. U bepaalt dus samen hoe u deze kosten verdeelt. Van belang daarbij is ook hoe u de zorg en opvoeding onderling heeft geregeld. Hoeveel geld u en uw (ex-)partner kunnen missen speelt ook mee. De afspraken over kinderalimentatie schrijft u op in een ouderschapsplan.

Alimentatie en belasting

Het betalen of ontvangen van alimentatie kan gevolgen hebben voor de belastingen die u en uw (ex-)partner betalen.

U en uw (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U spreekt samen af hoe u de kosten van opvoeding en verzorging van uw kinderen samen verdeelt. In het ouderschapsplan spreekt u de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie af en wie dit aan wie betaalt. Deze afspraken laat u daarna door de rechter toetsen aan de normen. De rechter maakt de afspraken daarna definitief.

Verplichte bijdrage

U bent verplicht om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding tot uw kinderen 18 jaar worden. Voor kinderen van 18 tot 21 jaar moet u als ouders bijdragen in de kosten van onderhoud en studie. Die bijdrage noemen we de voortgezette onderhoudsplicht. Totdat kinderen 18 jaar zijn, wordt de kinderalimentatie aan de ouder betaald die het kind ook verzorgt. Daarna hebben kinderen zelf recht op de kinderalimentatie. Het is mogelijk om de betaling aan de andere ouder door te laten gaan, maar daar moeten kinderen zelf wel toestemming voor geven. Als u de alimentatie verandert, moet met kinderen van 18 jaar of ouder daar over worden overlegd. Het is goed te weten dat kinderalimentatie altijd voorrang boven partneralimentatie heeft.

Het berekenen van de kinderalimentatie

Het berekenen van de alimentatie kan lastig zijn. Drie punten zijn daarbij van belang:

  • de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, ook wel de behoefte genoemd
  • het gezinsinkomen vóór de scheiding
  • de draagkracht van beide ouders na de scheiding 

Op basis daarvan wordt vastgesteld wat u allebei zou moeten bijdragen en wat u aan uw (ex-)partner zou moeten betalen of van uw (ex-)partner zou moeten ontvangen aan alimentatie.

Uitelkaar.nl biedt u de mogelijkheid om met ondersteuning van ons het ouderschapsplan te maken, waarin ook de afspraken over de kinderalimentatie zijn opgenomen. 

De indexering van de kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie stijgt elk jaar met een door de minister van Justitie bepaald percentage. Het percentage is gebaseerd op de loonstijgingen. Dit wordt indexatie genoemd. De indexeringspercentages worden ieder jaar rond november vastgesteld. Het indexeringspercentage voor 2016 was bijvoorbeeld 1,3%. De stijging van het bedrag wordt door de ouders zelf berekend en veranderd. 

 

 

 

 

 

wendy-aros-routman-225432