Belasting over alimentatie

Het betalen of ontvangen van partneralimentatie kan gevolgen hebben voor de belastingen die jij en je (ex-)partner betalen. Meer informatie over de verschillende fiscale regelingen vindt je op de website van de Belastingdienst.

Partneralimentatie betalen?

Dan kan je dit, indien je aan de voorwaarden voldoet, bij de Belastingdienst opgeven als aftrekpost.

Je kan de partneralimentatie (en andere onderhoudsverplichtingen) opvoeren als aftrekpost onder de noemer ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Van belang is, dat de afspraken over alimentatie schriftelijk vast zijn gelegd en door jullie beiden zijn ondertekend. Bij uitelkaar.nl wordt daarvoor gezorgd. Voor de belastingaangifte is het niet van belang of de partneralimentatie via de rechter of onderling is geregeld. Als je (ex-)partner nog bij je woont is het niet mogelijk om de betaalde alimentatie als aftrekpost in uw aangifte op te voeren.

De volgende betalingen aan partneralimentatie zijn dan aftrekbaar:

 • de periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aanvullingen daarop
 • een afkoopsom van partneralimentatie aan je ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die je hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar.

Dit geldt niet in de volgende gevallen:

 • Je betaalt de afkoopsom in de periode dat je duurzaam gescheiden leeft
 • Je woont ongetrouwd samen met je (ex-)partner
 • ouderdomspensioen dat je als partneralimentatie doorbetaalt
 • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan je de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
 • bijstand die de Sociale Dienst aan je (ex-)partner betaalt en op jou heeft verhaald
 • andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar als je partneralimentatie betaalt (ontvang je partneralimentatie? Kijk dan onder het kopje "Partneralimentatie ontvangen?"):

 • Advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen.

Partneralimentatie ontvangen?

Dan geef je de ontvangen partneralimentatie in de belastingaangifte op als inkomen. Over de ontvangen partneralimentatie betaal je inkomstenbelasting. De volgende uitkeringen voor alimentatie moet je dan aangeven:

 • Partneralimentatie die je voor jezelf krijgt van je (ex-)partner.
 • Een afkoopsom van partneralimentatie.

Naast het opgeven van de partneralimentatie als inkomen, kan je ook een aantal gemaakte kosten in je aangifte opgeven als aftrekposten. Als je kosten hebt gemaakt om je ontvangen alimentatie te krijgen of te behouden, is het mogelijk deze kosten als aftrekpost op te voeren in je aangifte. Je moet denken aan kosten zoals: advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en/of incassokosten.

Kinderalimentatie

Ontvang jekinderalimentatie? Je hoeft dit niet bij de belastingdienst op te geven als inkomsten. Je betaalt over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting. Anderzijds kan degene die de kinderalimentatie betaalt, deze niet (meer) als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren.

Kijk voor meer informatie over de fiscale regelingen op de website van de Belastingdienst. Met uitelkaar.nl kan je de hulp van een bij ons aangesloten expert inroepen.