Belasting over alimentatie

Het betalen of ontvangen van partneralimentatie kan gevolgen hebben voor de belastingen die u en uw (ex-) partner betalen. Meer informatie over de verschillende fiscale regelingen vindt u op de website van de Belastingdienst.


Partneralimentatie betalen?

Dan kunt u dit, indien u aan de voorwaarden voldoet, bij de Belastingdienst opgeven als aftrekpost.

U kunt de partneralimentatie (en andere onderhoudsverplichtingen) opvoeren als aftrekpost onder de noemer ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Van belang is, dat de afspraken over alimentatie schriftelijk vast zijn gelegd en door u beiden zijn ondertekend. Bij uitelkaar.nl wordt daarvoor gezorgd. Voor de belastingaangifte is het niet van belang of de partneralimentatie via de rechter of onderling is geregeld. Als uw (ex-)partner nog bij u woont is het niet mogelijk om de betaalde alimentatie als aftrekpost in uw aangifte op te voeren.

De volgende betalingen aan partneralimentatie zijn dan aftrekbaar:

 • de periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aanvullingen daarop
 • een afkoopsom van partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot of een koopsom voor een lijfrente die u hiervoor hebt gestort bij een verzekeraar.

Dit geldt niet in de volgende gevallen:

 • u betaalt de afkoopsom in de periode dat u duurzaam gescheiden leeft
 • u woont ongetrouwd samen met uw (ex-)partner
 • ouderdomspensioen dat u als partneralimentatie doorbetaalt
 • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan u de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
 • bijstand die de Sociale Dienst aan uw (ex-)partner betaalt en op u heeft verhaald
 • andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor verplichtingen tot schadevergoeding.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • Advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beëindigen.

 

Partneralimentatie ontvangen?

Dan geeft u de ontvangen partneralimentatie in de belastingaangifte op als inkomen. Over de ontvangen partneralimentatie betaalt u inkomstenbelasting. De volgende uitkeringen voor alimentatie moet u dan aangeven:

 • Partneralimentatie die u voor uzelf krijgt van uw (ex-)partner. 
 • Een afkoopsom van partneralimentatie. 

Naast het opgeven van de partneralimentatie als inkomen, kunt u ook een aantal gemaakte kosten in uw aangifte opgeven als aftrekposten. Als u kosten heeft gemaakt om uw ontvangen alimentatie te krijgen of te behouden, is het mogelijk deze kosten als aftrekpost op te voeren in uw aangifte. U moet denken aan kosten zoals: advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en/of incassokosten. 

 

Kinderalimentatie

Ontvangt u kinderalimentatie? U hoeft dit niet bij de belastingdienst op te geven als inkomsten. U betaalt over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting. Anderzijds kan degene die de kinderalimentatie betaalt, deze niet (meer) als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren. 

Betaalt u kinderalimentatie? Sinds 2017 kunt u de kinderalimentatie niet meer verrekenen in uw aangifte. Vroeger was dit anders.

 

Kijk voor meer informatie over de fiscale regelingen op de website van de Belastingdienst. Met uitelkaar.nl kunt u de hulp van een bij ons aangesloten expert inroepen.