Wijzigen van alimentatie

Na de scheiding kan het voorkomen dat de afspraken over alimentatie niet meer goed werken. Bijvoorbeeld omdat je bent uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Of omdat jij of je (ex-)partner meer of minder zijn gaan verdienen. Het kan dus nodig zijn om de afspraken over de alimentatie te wijzigen.

Veranderde situatie

Ben jij of je (ex-)partner na de scheiding meer of juist minder gaan verdienen? Dan kan de draagkracht voor het betalen van alimentatie toenemen, of de behoefte aan alimentatie afnemen. Ook de zorg- en opvoedingsregeling kan veranderen. Het kan ook zijn dat jij of je (ex-)partner gaat samenwonen met een nieuwe partner. Dit kunnen allemaal aanleidingen zijn om de hoogte van het bedrag aan te passen.

Afspraken vastleggen

Samen met je (ex-)partner kan je nieuwe afspraken maken over de alimentatie wijzigingen en deze schriftelijk vastleggen. Wordt je het niet (helemaal) met elkaar eens?

Je kan dan een mediator inschakelen. De mediator begeleidt jullie om samen tot een oplossing te komen. Je kan de nieuwe afspraken ook laten vastleggen in een notariële akte. Het voordeel daarvan is, dat je een deurwaarder of LBIO kan inschakelen als de afspraken niet worden nagekomen. Het opmaken van een akte kost wel geld.