Wijzigen van alimentatie

Na de scheiding kan het voorkomen dat de afspraken over alimentatie niet meer goed werken. Bijvoorbeeld omdat u bent uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Of omdat u of uw ex-partner meer of minder zijn gaan verdienen. Het kan dus nodig zijn om de afspraken over de alimentatie te wijzigen.

Veranderde situatie

Zijn u of uw ex-partner na de scheiding meer of juist minder gaan verdienen? Dan kan de draagkracht voor het betalen van alimentatie toenemen, of de behoefte aan alimentatie afnemen. Ook de zorg- en opvoedingsregeling kan veranderen. Het kan ook zijn dat u of uw ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe partner. Dit kunnen allemaal aanleidingen zijn om de hoogte van het bedrag aan te passen.

Afspraken vastleggen

Samen met uw ex-partner kunt u nieuwe afspraken maken over de alimentatie wijzigingen en deze schriftelijk vastleggen. Wordt u het niet (helemaal) met elkaar eens? U kunt dan een mediator inschakelen. De mediator begeleidt u om samen tot een oplossing te komen. U kunt de nieuwe afspraken ook laten vastleggen in een notariële akte. Het voordeel daarvan is, dat u een deurwaarder of LBIO kunt inschakelen als de afspraken niet worden nagekomen. Het opmaken van een akte kost wel geld.

Scheiden via uitelkaar.nl

Met het online platform van uitelkaar.nl maakt u samen een scheidingsplan. Daarin legt u ook afspraken vast over alimentatie. Veranderen de omstandigheden? Dat is geen probleem. U logt opnieuw in op uitelkaar.nl om nieuwe afspraken te maken. Een bij uitelkaar.nl aangesloten expert ondersteunt u daarbij als dat nodig is.