Subsidie online scheiden

Kosten van uitelkaar.nl bij subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen van twee jaar geleden. Bij een scheiding wordt u aangemerkt als alleenstaand ook al woont u nog samen met uw huidige partner. Als alleenstaande geldt de grens van €26.400. Is uw inkomen hoger, dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Een uitzondering hierop is als u woonachtig bent met minderjarige kinderen. Dan geldt de grens van €37.300. Dit is ook van toepassing wanneer u samenwoont met een nieuwe partner. Het inkomen van de nieuwe partner wordt met de beoordeling meegenomen.

Om in aanmerking te kunnen komen mag de waarde van uw vermogen (zoals een spaarrekening, een tweede woning, etc) niet meer zijn dan €21.330 per persoon. De overwaarde van uw woonhuis wordt niet meegenomen.

 

Kosten per persoon alleenstaand

Stappen

Inkomen onder €19.400

Inkomen tussen €19.400 -  €26.400

Stap 1 - Uw situatie

GratisGratis
Stap 2 - Intake 
GratisGratis
Stap 3 - Samenwerken €75 (na vijf dagen)€75 (na vijf dagen)
Optioneel - Advies of bemiddeling*€20€50
Stap 4 - Review door advocaat€35€88
Stap 5 - Afronden (buiten uitelkaar.nl om)± € 65 (griffie- en gemeentekosten)± € 65 (griffie- en gemeentekosten)

 

Kosten per persoon eenoudergezin of met nieuwe partner

Stappen

Inkomen onder €27.000

Inkomen tussen €27.000 -  €37.300

Stap 1 - Uw situatieGratisGratis
Stap 2 - Intake 
GratisGratis
Stap 3 - Samenwerken €75 (na vijf dagen)€75 (na vijf dagen)
Optie - Advies of bemiddeling*€20€50
Stap 4 - Review door advocaat€35€88
Stap 5 - Afronden (buiten uitelkaar.nl om)± € 65 (griffie- en gemeentekosten)± € 65 (griffie- en gemeentekosten)

 

*U kunt per persoon één keer gebruik maken van de subsidie bij advies of bemiddeling. 

Hoe vraag ik subsidie aan?

Om in aanmerking te komen voor subsidie in uitelkaar.nl, vraagt u een inkomensverklaring aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De inkomensverklaring moet u per persoon aanvragen, omdat de Raad voor Rechtsbijstand naar het individuele inkomen kijkt. Er wordt dan gekeken naar uw inkomen van twee jaar geleden. Het zogenoemde peiljaar. Zodra u de inkomensverklaring ontvangt, dient u deze in via uitelkaar.nl. U uploadt het document dan bij ‘Uw documenten’. Vervolgens beoordelen wij of u recht heeft op subsidie.

Het kan zijn dat één van u beiden recht heeft op subsidie. Dan wordt voor de ene (ex-)partner een verlaagd tarief en voor de andere (ex-)partner het volledige tarief berekend. 

Het is helaas uitgesloten om een peiljaarverlegging, hercontrole van het inkomen en resultaatsbeoordeling aan te vragen bij de subsidie voor uitelkaar.nl.

 

StappenInkomen onder €19.400Inkomen tussen €19.400 - €26.400
Stap 1 - De intakeGratisGratis
Stap 2 - Samenwerken€75 p.p (na vijf dagen)€75 p.p (na vijf dagen)
Optioneel advies en bemiddeling€20 p.p€50 p.p
Stap 3 - Review€35 p.p€87 p.p
Stap 4 - Afronden± €65 Griffiekosten rechtbank± €65 Griffiekosten rechtbank

 

 

 

 

Stap1 Stap2 Stap3 Stap4 Stap5